Byanita.com

Új regisztráció

Miért érdemes regisztrálni?

A regisztrált felhasználóink részt vehetnek törzsvásárlói programunkban:

Az Ön vásárlásait csak így tudjuk nyilvántartani, és a vásárlások után személyre szabott ajánlatokat, kedvezményeket kínálunk Önnek. Regisztrált vásárlóként Ön is láthatja, hogy mit és mikor vásárolt nálunk.

Minden tranzakcióról (regisztráció, vásárlás, stb.) e-mailt küldünk Önnek, mely max. 2 percen belül megérkezik Önhöz. Ha nem találja a levelet, kérem, hogy nézze meg a SPAMek között is.

A regisztráció során íratkozzon fel hírlevelünkre is:
alkalmi ajánlatok, letölthető apró ajándékok várnak Önre.

Várjuk Önt ügyfeleink között!

Vásárláshoz és számlázáshoz szükséges adatok

Személyes információk

Számlázási cím

Regisztrációhoz szükséges adatok

Felhasználás feltételeinek elfogadása

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján ( /hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: /aszf és letölthető az alábbi linkről: /aszf.pdf

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hódos Anita
A szolgáltató székhelye: 8600 Siófok,Báthory fejedelem u. 3.
Telephely: 8600 Siófok, Kristály u. 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@byanita.com 
Honlap: www.byanita.com
Adószáma: 51343572-1-34
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: NAV 56306873
Telefonszáma: +36 70 634 5359 
A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 
Mimézis Kft., 8600 Siófok, Kristály u. 12., info@horvtatantal.com 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2017. szeptember 04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció / vásárlás:

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A megjelenítetttermékek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A megjelenített bruttó árak forintban értendők.

Szolgáltatások:
Az egyes tanfolyamok leírása kitér arra, hogy az adott tanfolyam milyen eszközöket biztosít az oktatáshoz, illetve, hogy eszközöket kell egyedileg beszerezni a sikeres munkához.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről image fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

Termékek:

A termékek egy része raktárkészletről kerül kiszállításra.
Minden olyan esetben, amikor a termék egyedi megrendelésre készül, avagy az ügyfelet vagy az ügyfélhez kapcsolható harmadik felet valamilyen formában nevesítjük, a terméket személyre szabjuk, úgy az az áru egyedi gyártású terméknek minősül.

Akciós ár.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció visszamenőleges hatállyal nem vehető igénybe.

Ajándékutalványok:

olyan nevesített voucherek, melyek előre meghatározott szolgáltatási dátum nélkül vásárolhatók harmadik fél(ek) részére. Az utalványok a váltástól számított 10 hónapig érvényesek. Az ajándékutalványokkal ugyanúgy kell jelentkezni, és a jelentkezések ugyanúgy visszaigazolásra kerülnek.

Rendelés menete

· Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. A megadott adatok helyessége, szállításnál a helyes telefonszám megléte Fogyasztó felelőssége.

· Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatás(ok) darabszámát beállítja.

· Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

· Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „folytatom az oldal böngészését” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „kosár tartalmának frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

· Az egyedi gyártású termékek esetében, azok jellegétől függően Felhasználó egyedi szövegezést adhat meg. A szöveg tartalma, helyesírása Felhasználó felelőssége.

· Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

· Előre utalással: A megrendelt szolgáltatás vagí termék díját a Megrendelő előre, Szolgáltató bankszámlaszámlájára még a tanfolyam megkezdése előtt / a kiszállítás előtt átutalja. A beérkezést követően Szolgáltató a rendelést véglegesíti, és visszaigazolja. A kiegyenlítettlen jelentkezések 3 munkanapon belül törlésre kerülnek, de legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtti munkanapon. A ki nem fizetett díj nem minősül jelentkezésnek, ill. termék esetén nem kerül az ögyfél tuladonába

· Bankkártyával: a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg választható azonnali, online fizetési mód a weboldalon.

· Ajándékutalvánnyal

Lemondási feltételek

Szolgáltatások:

A tanfolyam megkezdése előtt 2 munkanappal a Megrendelő elállhat a részvételi szándékától, mely esetben a részvételi díj átutalással visszafizetésre kerül, vagy egy alkalommal átfoglalható egy másik időpontra. Szolgáltató nem köteles azonos témájú/tematikájú szolgáltatást biztosítani. A második lemondást követően a részvételi díj elvész, éppúgy, mintha Megrendelő a szolgáltatást megelőző munkanapon mondja le részvételét.

Táborok esetében a lemondási feltételek az adott szolgáltatásnál, egyedileg kerülnek feltüntetésre.

Amennyiben a szolgáltatás átruházásra kerül, úgy Megrendelő köteles bejelenteni szolgáltatónak az átruházás tényét, illetve az új résztvevő nevét.

Termék:
ld. elállás joga alább.

Ajándékutalványok esetén a jelentkezések feldolgozása, valamint a lemondási feltételek ugyanúgy érvényesek. Az ajándékutalvány pénzre nem váltható, az érvényességi időn túl nem felhasználható.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása hétköznapokon, munkaidőben történik. A bankkártyával teljesített fizetéseket a rendszer automatikusan visszaigazolja, az átutalásokat kedden és csütörtökön délelőtt dolgozzuk fel és igazoljuk vissza. 
Szolgáltató a számlákat elektronikusan állítja ki, és e-mailben küldi meg Megrendelőnek. Minden a számlázással, értesítéssel összefüggésben megadott adat, információ tartalmi helyessége Megrendelő felelőssége. A tévesen megadott információk miatt kialakuló félreértésekért nem vállalunk felelősséget.

Elállás joga

Szolgáltatás esetén, ha az adott termékleírás külön lemondási feltételeket nem jelöl meg, úgy az oktatás megkezdése előtt 48 órával leadott lemondás vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás térben és időben egyszeri alkalmat feltételez, és a helyfoglalás megakadályozza további érdeklődők jelentkezését, így Szolgáltató a befizetett összeget kötbérként veszi figyelembe.

Megrendelésre gyártott termékek

Fogyasztó nem élhet az elállási joggal az egyedileg, kifejezetten az ő kérésére előállított termék esetében.
Elállás esetén azonban haladéktalanul egyeztessen a Szolgáltatóval. Szolgáltató lehetőségei szerint adott esetben is a kármentesítésre törekszik.

Termék esetén – általános

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne az elállás jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban és telefonon. E-mail esetén a feladás feladását vesszük alapul, illetve a munkaidőn kívül (H-P, 9:00-16:00) érkezett levelek esetében a következő munkanapot; telefonon történő jelzés alkalmával pedig a munkaidőben, telefonon történő jelzését.

Fogyasztó a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttatja vissza Szolgálató részére a saját költségén, különös tekintettel arra, hogy az áru eredeti mivoltában, sértetlenül érkezzen vissza Szolgáltatóhoz.

Amennyiben az áru sérülten érkezett az ügyfélhez, úgy a kiszállítást végző szolgáltatóval jegyzőkönyvet kell készíttetni. A jegyzőkönyvet és a sérülésről készült fotót kérjük juttassa el az info@byanita.com címre, illetve a jegyzőkönyve eredeti példányát mellékelje visszaküldéskor.

Pénzbeli visszatérítés akkor kezdeményezhető, ha a termék Szolgálatóhoz eredti állapotában visszaérkezik. A használatból, vagy a szakszerűtlen csomagolásból származó sérülések Fogyasztót terhelik.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (kivéve készpénzes kifizetés); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

· A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

· Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

· Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

· Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

· Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási jog gyakorlásának a menete: 
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni (e-mailben és akár szóban, telefonon is).

Nem fogadható el az sms-ben, valamely Social Media vagy egyéb platformon küldött üzenet.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 
Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
Faxszám: +36 1 210 4677 
E-mail: nfh@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/terulet

A regisztráció során megadott adatokat csak a megrendelés teljesítésére, és a jogszabályban előírt számla kiállítására használjuk fel, valamint hírlevélküldésre, amennyiben azt Ön engedélyezte.